Thông tin:

– Quỹ hoán đổi danh mục niêm yết: Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND

– Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (Công ty DCVFM)

– Loại chứng khoán : Chứng chỉ quỹ ETF

– Loại hình quỹ : Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)

– Mục tiêu: mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số VN DIAMOND.

– Ngày giao dịch đầu tiên: Ngày 12/05/2020, ngày đầu tiên Quỹ giao dịch trên sàn HOSE với giá tham chiếu 11,700 đ/CCQ.

– Giá trị tài sản ròng (tính đến 31-12-2021): 13,791,745 triệu đồng

– Giá trị tài sản ròng (tính đến 16-05-2022): 14,061,129 triệu đồng

– Ngày 17-05-2022:

    + Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 5.813.000.000.000 đồng

    + Tổng số lượng chứng khoán: 581.300.000 chứng chỉ quỹ

 

Phương thức giải ngân: là lựa chọn phù hợp cho lớp tài sản tích sản